ترمو هیدرومتر, TES-1260

مشخصات فنی:
ترمو هیدرومتر مدل TES-1260 ساخت کمپانیTES تایوان
ترمو رطوبت سنج مدل tes-1260ترمو رطوبت سنج مدل tes-1260
– قابلیت اندازه گیری نقطه شبنم و نقطه تر
– محدوده اندازه گیری: دما 20ċ~+60ċ-
رطوبتRH10~95%
-دقت قرائت: %1RH ، 0.1 ċ
– دقت دستگاه: دما: 0.5ċ ± ،رطوبت: ±3%
– قرائت ماکریمم و مینیمم با زمان
– واحد های اندازه گیری : ċو F
– دارای حافظه دستی تا 99sets
– قابلیت نصب روی دیوار