ترمومترpt100, مدلtes-1317

مشخصات فنی:
دماسنج RTD مدل TES-1317 و ترمومتر PT100 دیتالاگر TES-1317R
دماسنج pt100 مدل tes-1317دماسنج pt100 مدل tes-1317
-دارای استاندارد RTD Pt 3916/3926/385
-ذخیره اطلاعات تا 4200 مورد ( در مدل 1317R)
-دارای تنظیم زمان
-قابلیت تنظیم آلارم برای بیشترین و کمترین مقدار
-نمایش max&min بازمان و مقدار میانگین
– واحد های اندازه گیری: ċ , F, k
-دارای نور پس ضمینه صفحه نمایشگر
-دارای کابل RS-232 ( در مدل 1317R)
-محدوده اندازه گیری: (F° 0.9 ,C° 0.5 ±rdg %0.05 ± )
790~ 190 درجه سانیگراد
-دقت قرائت: 0.1K ,0.1F °, 0.1C
-سرعت نمونه برداری: 1.5 ثانیه