کاربرد ph متر در صنعت

کاربرد ph متر در صنعت

کاربرد ph متر در صنعت : با گذر از تعاریف ثقیل و متعدد علمی که پیرامون آزمایش و مفاهیم آن مطرح می شود ، می توان گفت که آزمایش عملیست که در آن اهداف و امور زیر محقق می شوند . هدف از انجام آزمایش چیست ؟ – پدیده های علمی به آثار قابل مشاهده…

انواع ph متر

انواع ph متر

انواع ph متر : Ph متر ها دستگاه های الکترونیکی هستند که به محاسبه Ph مواد مختلف می پردازند. همانطور که می دانید Ph درجه اسیدی یا قلیایی بودن مواد را مشخص می کند و در واقع ph متر ها به بررسی این موضوع می پردازند که یک ماده اسیدی است یا قلیایی و یا…

کالیبراسیون ph متر

کالیبراسیون ph متر

در این مطلب به چگونگی کالیبره کردن یا همان کالیبراسیون Ph متر می پردازیم اما قبل از آن توضیح کوتاهی در مورد اینکه اصلاً کالیبراسیون چه معنایی دارد و چرا انجام می شود می دهیم. سعی می کنیم به صورت ساده ای این مفهوم را به شما توضیح دهیم. فرض کنید بدون اینکه دوربین گوشی…

Ph متر

Ph متر

 Phمتر :  Phیک کمیّت آزمایشگاهی و قابل اندازه گیری است که میزان اسیدی یا قلیایی (بازی) بودن مایعات را مشخص می کند. Ph ماده ای مانند آب غلظت یون های هیدروژن موجود در آب را تعیین می کند که بر روی اسیدی یا بازی بودن خواص