رک تانک ازت

رک تانک ازت

رک تانک ازت : می دانیم که تانک های ازت به عنوان وسایلی که محافط نیتروژن مایع هستند ، از یک سو سبب می شوند تا این ماده تبخیر نشده و داخل ظرف کیفیت اولیه خود را حفظ نماید و از سوی دیگر باعث می گردند تا کاربران با برخورد ناخواسته با آن ها ،…

تانک ازت دهانه تنگ

تانک ازت دهانه تنگ

تانک ازت دهانه تنگ : بیایید شرح عملکرد تانک ازت دهانه تنگ را با یک مثال ساده آغاز کنیم . فرض کنید در خیابان های شهر شما معبری وجود دارد که دارای 4 لاین یا مسیر ماشین رو بوده ، اما به دلایلی به دو یا یک راه کاهش یافته است . در این مثال…

فروش تانک ازت

فروش تانک ازت

فروش تانک ازت : در مقالات پیشین اشاره شد که تانک ازت محفظه ای مشابه دبه یا کلمن های آبیست که بی تردید آن ها را بارها و بارها از نزدیک دیده ایم ، با این تفاوت که محیط ایزوله آن قادر است تا هوای سرد داخلش را به خوبی حفظ نماید . کاربرد عمده…

خرید تانک ازت

خرید تانک ازت

خرید تانک ازت : آیا تابحال به این مساله فکر کرده اید که چرا هر ماده – به ویژه مایعات – دارای ظرفی مخصوص خود می باشند ؟ به عنوان مثال چرا انتظار نداریم داخل روغندان نوشیدنی بیابیم و یا به چه دلیل در سطلی دهان گشاد الکل صنعتی نگه نمیداریم ! بی تردید پاسخ…

تانک ازت چیست

تانک ازت چیست

تانک ازت چیست : وسایلی که در زندگی روزمره خود مایعات مختلف را با آن ها حمل می کنیم به شدت هادی دما و حرارت می باشند . به عنوان مثال پارچی شیشه ای حاوی آب یخ یا لیوانی حاوی چای داغ ، بمجرد تماس با دست ما حرارت مایع را به دست ما انتقال…

ازت مایع چیست

ازت مایع چیست

ازت مایع چیست : ازت مایع (Liquid nitrogen) به فاز سیال و روان نیتروژن گفته می شود که از تقطیر جزء به جزء هوای مایع بدست می آید. می دانیم که تقطیر به عنوان یکی از پرکاربردترین فنون آزمایشگاه های شیمی ، به مجموعه اقداماتی گفته می شود که با جداسازی مواد تشکیل دهنده یک…