وکیوم آزمایشگاهی

وکیوم آزمایشگاهی

وکیوم آزمایشگاهی : گاهی اوقات پیش می آید که در صنایع مختلف و حتی کارهای روزمره نیاز به پیدا کردن راهی برای خالی کردن یک محیط از گاز ، مایع و یا هوا پیدا می کنیم. این کار به وسیله دستگاه هایی به نام پمپ وکیوم آزمایشگاهی انجام می گیرد که این پمپ ها دارای…