PHمتر, ECمتر و TDSمتر رومیزی مدل PL-700PC

مشخصات فنی:
PHمتر ,ECمتر و TDSمتر آزمایشگاهی مدل PL-700PC ساخت کمپانی EZDO تایوان
مولتی متر رومیزی مدل PL-700PCمحدوده اندازه گیری پارامترها :
– اسید سنجی PH متر: 2.00ph-~16.00pH
با دقت: 0.01 pH
– (mv) ORPمتر:
1999mV-~ -200 mV/ -199.9 ~ 499.9 mV/ 500 ~2000mV
با دقت : 0.1/1 Mv
– Conductivity متر:
0.0μS~199.9μS/ 200~1999μS/ 2.00~19.99 mS/ 20.0~100.0 mS
با دقت 0.1/1μS/0.01/0.1 mS
– سختی سنجی TDS:
0.0ppm~131.9 ppm/ 132~1319 ppm / 1.32~13.19 ppt / 13.2~66.0ppt
با دقت 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt
– شوری Salt:
0.0ppm~99.9ppm / 100~999 ppm / 1.00~9.99 ppt/ 10.0~50.0 ppt
با دقت 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt
– درجه حرارت : 0- 110.0 ℃ بادقت ℃0.1
– دارای صفحه کلید با غشای ضد آب
– امکان جبران اتوماتیک دما ATC و شوری دستی (MSC) و جبران خسارت ناشی از ارتفاع(MAC).
– دارای حافظه تا 150 نقطه و فراخوانی داده ها
– قرائت ماکزیمم و مینیمم و ثابت نگه داشتن دیتا
– مقدار TDS به وسیله ی کانداکتیویتی تعیین می گردد(با ضرب مقدار Conductivity در یک نسبت مشخص بین 0.50 تا1.00 )
– دارای کابل USB جهت اتصال به کامپیوتر
– متعلقات : الکترود شیشه ای PH و پراب دما ، الکترود EC، محلولهای استاندارد، نگهدارنده الکترود، کابل ونرم افزار ،آدابتور AC ، 9V باتری ،جعبه حمل ، همزن (آپشنال)