مولتی متر قلمی آب مدل 8200

مشخصات فنی:
مولتی فانکشن قلمی آب مدل EZDO-8200
8200مدلPH/Conductivity/TDS/ORP/Salt/°C- قابلیت اندازه گیری 5 پارامتر تنها بایک الکترود
– محدوده اندازه گیری:
• اسید : 2PH ~16PH – با دقت 0.01pH
• (Conductivity) کانداکتیویمتر: 0 ~ 100.0ms
با دقت: 0.1/1µs/0.01/0.1ms
• سختی سنج TDS : 0~1319ppm, 1.32~66.7ppt
با دقت: 1ppm/0.01ppt
• ORPمتر(mv): -2000mV~2000mV
با دقت: 0.1/1mv
• شوری سنج salt: 0~1000PPM , 1.00~50.0PPT
با دقت: 0.1/1ppm.0.01/0.1ppt
• درجه حرارت :c 0~110 با دقت : 0.1C
– قابلیت کاليبره اتوماتیک درسه نقطه براي PH و EC
– امکان جبران اتوماتیک دما ATC
– دارای ضریب حفاظت IP65
– خاموشی اتوماتیک پس از 10دقیقه در صورت استفاده نکردن از دستگاه
– منبع تغذیه: 4 عدد باطری AAA
– دارای پک کامل شامل:دستگاه ، محلول های کالیبره شامل:محلول نگهداری، PH(4, 7), EC(1413µs,12.88ms)، منوال و جعبه حمل