معرفی مواد آزمایشگاهی : می دانیم که آزمایشگاه به عنوان محیطی که شرایط وقوع پدیده های واقعی را در موقعیتی کنترلی و حجمی مینیاتوری شبیه سازی می کند ، فعالیت دارد . اگرچه آزمایشگاه نامیست که گستره وسیعی داشته و از شبیه سازی پدیده های فیزیکی و آزمایش های میدانی آن گرفته تا خلق مواد جدیدی از ترکیب عناصر شیمیایی ، از تحقیق بر روی بافتی زنده در علوم زیستی و زیر شاخه های بیولوژی گرفته تا ساخت و تحلیل سخت افزار های دیجیتالی و الکتریکی ، از تحقیق بر روی جسم بی جان کانی ها و سنگ ها گرفته تا بررسی ساختار خوراکی ها ، مواد شوینده ، مشتقات نفتی و حتّی مواد مخدر ، اما با این حال زمانی که نام این محیط را می شنویم بی درنگ به یاد محیط جذاب آزمایشگاه شیمی با لوله های شیشه ای قد و نیم قد ، مواد رنگارنگ ، میکروسکوپ ، شعله آتش ، جدول تناوبی عناصر ، بوی خاص و همه مشتقات آن می افتیم .

در همین رابطه معرفی مواد آزمایشگاهی به عنوان زیر بنای فعالیت های ما در این محیط سبب می شود تا با شناسایی ابزار کار خود ، بازدهی آزمایشاتمان را به حداکثر رسانده و مخاطرات آن را تا حد امکان کاهش دهیم . در معرفی مواد آزمایشگاهی به این نکته می پردازیم که مواد مصرفی در این اماکن با یکدیگر هم ارز و خلوص نیستند . به عنوان مثال ، زمانی که شما در بالاترین سطوح علمی در پی کشف پدیده ای علمی هستید ، از همان ابزار و موادی استفاده نمی کنید که دانش آموزی علاقه مند استفاده می کند ؛ در نتیجه طبق یک طبقه بندی یا گرید ، این مواد در دسترس متقاضیانشان قرار می گیرد .

بدیهیست هرچه ماده ای خالص تر باشد ، به دلیل زحمت بیشتر برای تولید آن ، قیمت بیشتری نیز دارد ، لذا در هنگام تجهیز آزمایشگاهتان معرفی مواد آزمایشگاهی از سوی ارائه دهندگان – به عنوان مثال مجموعه تایسیز تجهیز به عنوان سامانه فروش میکروسکوپ پلاریزان و میکروسکوپ بیولوژی – الزامی بوده و این مواد بنا بر سطح توقع و الزامات شما تقدیم می گردند . در همین رابطه گرید تحلیلی یا Analytical با بیش از99 درصد خلوص ، آزمایشگاهی یا Laboratory با بیش از 97 درصد خلوص ، عمومی یا General با بیش از 95 درصد خلوص و صنعتی یا Industrial با تقریب 90 درصد خلوص به فروش می رسند . همانطور که کاملاً مشخص است ، در موارد حساس خلوصی بالا نیاز داریم ، در حالی که با زیاد شدن حجم فعالیت ها و افزایش مقدار مصرف ، از خلوص مورد نیازمان نیز کاسته می شود .