سختی سنج ,EC متر ,شوری سنج پرتابل, CD-104

مشخصات فنی:
Conductivity/ TDS/ Salt/C متر مدل CD-104 ساخت کمپانی ezdo تایوان

کنداکتیوی متر قلمی کنداکتیوی متر قلمی
محدوده اندازه گیری پارامترها :

*کنداکتیویمتر Conductivity:
0.0μS~199.9 μS / 200~1999μS

2.00mS~19.99 mS / 20.0~100.0 mS

با دقت :0.1/1μS/0.01/0.1 mS

*سختی سنج TDS :
0.0pmm~131.9 ppm /132~1319 ppm,

1.32ppt~13.19 ppt /13.2~66.0 ppt

با دقت : 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt

*شوری سنج Salt :
0.0pmm~99.9 ppm / 100~999 ppm,

1.00ppt~9.99 ppt / 10.0~50.0 ppt

با دقت: 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt

*درجه حرارت : 0-110.0 ℃ با دقت ℃ 0.1

– امکان جبران اتوماتیک دما به صورت ATC و یا MTC

– قابلیت کاليبره دستی فقط با یک دکمه در پنج نقطه ی استاندارد

– منبع تغذیه : باطری 9v

– خاموشی اتوماتیک پس از 10 دقیقه

– دارای پک کامل شامل: دستگاه ، الکترود EC ، 50 میلی لیتر محلول استاندارد uS 1413 و uS 12880 ، 9v باتری، پراب دما ، کتابچه راهنمای دستور العمل،جعبه حمل