رک تانک ازت

رک تانک ازت : می دانیم که تانک های ازت به عنوان وسایلی که محافط نیتروژن مایع هستند ، از یک سو سبب می شوند تا این ماده تبخیر نشده و داخل ظرف کیفیت اولیه خود را حفظ نماید و از سوی دیگر باعث می گردند تا کاربران با برخورد ناخواسته با آن ها ، دچار سوزش ، یخ زدگی و حتی مرگ و میر نشوند .

کاربرد ویژه تانک ازت

از مقالات قبلی دانستیم که این نوع محصولات در ابعاد مختلف و با گنجایش های متنوعی که متناسب کاربردهای مخصوص به خود می باشند ساخته شده اند .به تناسب این تفاوت حجم ، هر کدام از این محصولات دارای دهانه ای با قطری تعریف شده می باشد که به کاربری ویژه هرکدام از آن ها معنا می دهد .

به عنوان مثال اگر قصد داشته باشید از این محصول تنها برای نگهداری از نیتروژن مایع خود استفاده کنید – همانند برخی از کاربران که از این محصول برای نگهداری از ازت مایع و پر کردن کرایو اسپری نیتروژن خود استفاده می کنند – مسلماً نیازمند تانکی با دهانه کوچک خواهید بود تا مایع مورد نظر را بدون کاهش دما و حجم به مدت بیشتری نگه دارد .

این در حالیست که اگر همانند محققین یا پزشکان آزمایشگاه نیازمند حفاظت از نمونه ای ویالی (vial ، ظرفی کوچک و شیشه ای برای نگهداری پودر یا مایعات نمونه ) هستید ، مستلزم تهیه تانکی با دهانه گشادتر بوده که بتواند رک یا کنیستر را از خود عبور دهد .

کاربرد رک تانک ازت چیست ؟

زمانی که قصد نگهداری جسمی یا ماده ای در سرمای تانک ازت را داریم ، ممکن است این محصول توانایی غوطه ور شدن در سرمای بسیار زیاد ازت مایع را نداشته باشد ، ساختار آن به کلی متلاشی شود و یا در صورت زنده بودن این بافت ، در اثر برودت زیاد بمیرد .

در این رابطه باید گفت که سرمای موجود در این تانک مطلوب ما بوده و لزوماً با خود مایع شاید کاری نداشته باشیم ، پس دلیلی ندارد تا ماده مورد نظر ما با برخورد فیزیکی با این مایع به تبادل گرمایی مستقیم به آن بپردازد . به همین دلیل ما نیازمند وسیله ای هستیم تا با معلق نگه داشتن پدیده مورد نظر ما در این فضا ، علاوه بر اینکه جداره ای نازک میان خود و نیتروژن مایع ایجاد کند ، مقدمات ورود و خروج آسان و ایمن محصولات به داخل محفطه را نیز فراهم کند .

رک تانک ازت

رک و کنیستر

پیشتر در خصوص کنیستر گفتیم که که به عنوان استوانه توخالی که ظاهر و عملکردی شبیه ملاقه دارد ، محصول مورد نظر ما را در خود نگه داشته و از سقف تان آویزان می کند .

این در حالیست که در موارد متعددی هم پیش می آید که پدیده مستلزم یخ زدن دارای ساختاری است که نمیتواند داخل کنیستر قرار بگیرد و از سوی دیگر نباید با همنوعان خود یا دیگر محصولاتی که در یک تانک نگهداری می شود برخورد داشته باشد ؛ چرا که ممکن است تغییرات نامطلوبی روی یکدیگر ایجاد کرده و یا با چینشی نامنظم مجالی برای ورود محصولات بیشتر را فراهم نکنند .

به همین دلیل نیازمند واسطه ای هستیم – رک تانک ازت – تا با طبقه بندی و تفکیک فضایی منحصر بفرد برای هر قطعه ، علاوه بر اینکه آن ها را از سرمای مستقیم نیتروژن مایع حفظ کند ، بتواند مرز مشخصی نیز برای هر کدام از آنها تعریف نماید .

تعریف ساده رک

رک تانک ازت به عنوان وسیله مورد نظر ما همانند دراور یا کمدی در ابعادی کوچک عمل می کند که دارای کشو ، حفره یا طبقات زیادی بوده و سبب می شود تا کاربر بتواند نمونه های آزمایشی خود را به بهترین نحو و با درج اطلاعات به صورت جداگانه در هر یک از آنها نگهداری کند .

رک تانک ازت که بواسطه رابطی فلزی سقف آویزان می شود ، باعث می شود تا نمونه‌های آزمایشی ما در تانک ازت به هیچ نقطه ای برخورد نکرده و سرمای موجود در ظرف نیز به صورت همسان به همه جای آن اصابت کند .