دسیکاتور چیست : دسیکاتور – Desiccator – که ریشه واژه آن به دو زبان انگلیسی و فرانسوی بر می گردد، یکی از وسایل مورد استفاده در آزمایشگاه ها به منظور خشک کردن مواد مایع یا جلوگیری از جذب رطوبت مواد جامد می باشد. دسیکاتور که شکلی شبیه به یک قابلمه دارد اما از جنس پیرکس است. درون آن از دو قسمت مجزا تشکیل شده است ؛ بخش پایینی که محل قرارگیری مواد جذب کننده رطوبت است، بخش وسط یا همان بالای ظرف که خود شامل یک صفحه است که ظروف بوته چینی (ظروفی که در آن ماده ای قرار دارد که از کوره های آزمایشگاهی بیرون آورده شده است) یا مواد جامد برای جلوگیری از جذب رطوبت روی این صفحه قرار میگیرند.

طریقه عملکرد دسیکاتور چیست ! بعضی از دسیکاتورها در روی سطح بیرونی خود یک شیر خلا دارند که هوا و گاز درون ظرف را از آن خالی می کنند، ظروفی که به این شیر متصل باشند ؛ بخش پایینی در آن وجود ندارد. وقتی که ماده جامد یا مایع درون این ظرف قرار می گیرند باید درب ظرف را محکم روی آن قرار داد به طوری که هوا و رطوبت موجود در بیرون ظرف به داخل آن نفوذ نکند ، برای محکم چفت شدن آن می توان از وازلین سفید صنعتی در گوشه درب ظرف استفاده کرد؛ البته باید دقت نمود که بیش از حد از وازلین بر روی آن استفاده نکنیم چون باعث لغزیدن به درون ظرف و احیانا شکستن ظرف می گردد.

در پاسخ به سوال دسیکاتور چیست گفتیم که در دسیکاتورهایی که فاقد پمپ شیر خلا می باشند، در بخش پایینی ظرف محلی برای قرارگیری مایعاتی همچون سیلیکا ژل وجود دارد که کار خشک کردن مواد درون ظرف را انجام می دهند. سیلیکا ژل ها بعد از مدتی خاصیت جذب کنندگی رطوبت خود را از دست می دهند، به همین دلیل آنها را در آون های آزمایشگاهی برای احیای مجدد قرار می دهند.چگونگی کار با دسیکاتورها نیز به این نحو است که، بعد از قرار دادن مواد درون ظرف در حدود چند ثانیه باید صبر کرد که ظرف کاملا گرم شود، بعد از آن در ظرف را محکم بسته تا از نفوذ هوا به درون آن جلوگیری شود. در همان حینی که عملیات خشک شدن درون ظرف در حال انجام است، چند بار شیر پمپ خلا را باز و بسته کنید تا از ایجاد خلا درون ظرف جلوگیری شود. در پایان گفتنیست که شما می توانید این محصول را در کنار رفراکتومتر و پمپ خلا از از فروشگاه مجموعه تایسیز تهیه نمائید .