خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی : اگرچه انسان در طول تاریخ خود به طرق مختلف در زمینه های گوناگون پیشرفت های چشمگیری داشته است ، اما در این راه نمی توان نقش مهم آزمایشات علمی را انکار کرد . آزمایش یا تجربه به عنوان عملی شبیه سازی که بخشی از یک کل را به نمایش می گذارد ، تحت هدایت انسان و تغییر فاکتورهای گوناگون توسط وی بر اساس هدف و اسلوبی از پیش تعیین شده در پی اثبات یک فرضیه ، رد آن و یا روشن نمودن افق هاییست که پیش از این در خفا مانده اند . این اقدامات که رابطه علّی میان متغیر های گوناگون را نمایش داده و اغلب در مورد مباحث علمی مطرح می گردد ، برای تحقق خود به مکانی نیاز دارد که با فراهم آوردن مقدمات انجام این آزمایشات ، علاوه بر اجرای آن درچارچوبی مشخص با قابلیت ثبت وقایع ، نه به محیط پیرامونش صدمه بزند و نه از تاثیر پذیرد ؛ به همین دلیل آزمایشگاه های علمی با قرار گیری در گروه های فیزیک ، شیمی ، پزشکی ، کامپیوتر و … با مرور زمان به وجود آمدند .

یکی از مهمترین وجوه تمایز آزمایشگاه یا Laboratoire به عنوان بخشی از یک مدرسه ، دانشگاه ، بیمارستان ، پادگان نظامی ، مراکز تحقیقاتی پیشرفته و … با سایر نقاط آن ، وجود دستگاه ها ، ماشین آلات ، ابزار ، ظروف و موادیست که تحت نظم خاصی در این محیط قرار داشته و با معماری خاص خود که از هواکش ها ، سطوح سنگی و نسوز ، شیر های آب روی سینک های مربوطه ، مولّدهای حرارت و … تشکیل شده است کاربران را مجذوب خود می کند .

در همین رابطه ، مواد مذکور که گاه ماهیتی خطرناک داشته و همچون خانواده اسید ها ممکن است به مرگ کاربر خود بیانجامد ، گاه همانند فلزات قلیایی به شدت با آب واکنش داده و امکان انفجار آن وجود دارد ، گاه اشتعال زا بوده و یا برعکس همانند نیتروژن مایع می تواند اشیاء پیرامونش را منجمد کند ، موادی هستند که به سادگی سدیم کلرید یا همان نمک طعام در هر سوپر مارکتی یافت نشده و خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی اینچنینی را به مراکز انگشت شماری در سطح کشور محدود می کند . خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، همان موادی که ممکن است بسیار فرّار بوده و یا با نگهداری در محیطی نامناسب خاصیت خود را از دست دهد ، در مجموعه تایسیز تجهیز که به ارائه سخت افزارهایی آزمایشگاهی همانند تانک ازت ، میکروسکوپ پلاریزان و میکروسکوپ بیولوژی می پردازد امکان پذیر می باشد . در این مجموعه ، خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی نه به عنوان یک کالا از سوی فروشنده به خریدار ، بلکه از سوی کارشناسان علوم آزمایشگاهی به کاربرانی متخصص ارائه می شود ، لذا آگاهی از ساختار فیزیکی و شیمیایی محصولات عملی دور از دسترس و دشوار نمی باشد .