ترموگراف USB دما و رطوبت, mic-98583

مشخصات فنی:
ترموگراف,دیتالاگرusbدما و رطوبتدیتالاگر دما ورطوبت USB مدل 98583 ساخت کمپانیMIC تایوان
– دارای صفحه نمایش LCD
-محدوده نمایش و ذخیره دما:85C تا 4- با دقت: 0.6ċ±
-محدوده نمایش و ذخیره رطوبت:0.1RH تا 99.9% با دقت:3% ±
-اندازه گیری نقطه شبنم،نقطه تر،شاخص گرما،WBGT
– قابليت ثبت اطلاعات تا 32000 عدد با فاصله زمانی انتخابی از1 ثانیه تا 6 ساعت